Tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen har vedtatt å etablere en tilskuddsordning for omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard på 25 millioner kroner. Ordningen skal bidra til å gjenoppbygge og omstille en hardt rammet reiselivsnæring på Svalbard. Forskrift for ordningen sendes nå på en åpen høring med kort frist.

For bedrifter på Svalbard vil denne ordningen komme i tillegg til de landsdekkende ordningene, som kompensasjonsordningen og ordninger under Innovasjon Norge.

-Vi er nå alle utålmodige etter at pengene skal komme raskt ut til en hardt rammet reiselivsnæring på Svalbard. Vi har derfor satt en svært kort høringsfrist, for å prøve å få ordnet dette så raskt som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø, (V).

Departementet har laget utkast til forskrift, som beskriver innretning og retningslinjer for ordningen. Forskriften sendes nå på åpen høring med 4 dagers frist. Etter høringen skal departementet vurdere innspillene, før forskriften fastsettes og ordningen kan iverksettes. Planen er at den skal være operativ ved årsskiftet.

Bakgrunnen for ordningen er at Svalbard har vært underlagt strengere smitteverntiltak enn resten av landet, at reiselivsbedriftene på Svalbard har et svært avgrenset lokalmarked og at bedrifter på Svalbard ikke har tilgang til lokale og regionale midler som er stilt til disposisjon for bedrifter på fastlandet. Longyearbyen lokalstyre har takket ja til å forvalte ordningen.

-Jeg er glad for at Longyearbyen lokalstyre har sagt ja til å påta seg oppgaven som forvalter av ordningen. Lokalkunnskap og kjennskap til de lokale aktørene og de utfordringene samfunnet på Svalbard nå står i, har vært viktig i valget. Lokalstyret har god erfaring med forvaltning av tidligere tilskuddsordninger og kjenner regjeringens svalbardpolitikk godt, sier næringsminister Iselin Nybø (V).