Høring - midlertidig forskrift om tilskuddsordning for omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fremmer i dette høringsnotatet forslag til midlertidig forskrift om tilskuddsordning for omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard. Tilskuddsordningen etableres i tråd med Stortingets budsjettvedtak i Prop. 142 S (2019-2020), og er et av regjeringens tiltak for å avhjelpe konsekvensene covid 19-pandemien har for reiselivsnæringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2020

AECO
Arbeidstilsynet
Fellesforbundet
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Landsorganisasjonen i Norge
Longyearbyen arbeiderforening
Longyearbyen Lokalstyre
Miljødirektoratet
NAV Svalbard
NHO Arktisk
Næringslivets hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Svalbard næringsforening
Svalbard Reiseliv AS
Svalbard skattekontor
Sysselmannen på Svalbard
Visit Svalbard AS