Restriktive tiltak mot Venezuela

Regjeringen har i statsråd i dag innført restriktive tiltak mot Venezuela. Tiltakene kommer som en reaksjon på den negative utviklingen i landet.

Norge sluttet seg i november til EUs restriktive tiltak mot Venezuela, og den nye forskriften er i hovedsak basert på EUs rådsforordning av 13. november i år.

– Med disse tiltakene sender vi et tydelig signal til venezuelanske myndigheter om å snu den sterkt bekymringsfulle utviklingen i landet. Venezuelas regjering må umiddelbart søke en politisk løsning på den pågående krisen, og sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Samtidig oppfordres opposisjonen til å fortsette sitt engasjement for å ta del i en forhandlet løsning, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Forskriften forbyr eksport av utstyr, varer og teknologi som kan brukes til intern undertrykking og overvåking. Restriksjonene i forskriften kommer i tillegg til våpenembargoen som Norge sluttet seg til 25. november i år, med forbud mot eksport av våpen og militært utstyr til Venezuela.

Den nye forskriften er basert på EUs rådsforordning 2017/2063 av 13. november i år. De restriktive tiltakene omfatter også adgang til å innføre reiserestriksjoner og påbud om frys av penger og formuesgoder for personer og foretak. Det er foreløpig ingen som er underlagt slike restriksjoner. Brudd på forskriftens bestemmelser kan medføre bøter eller fengselsstraff. Tiltakene trer i kraft ved kunngjøring av forskriften.

Forskriften vil være tilgjengelig på Lovdatas nettsider.

Til toppen