Forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Venezuela

Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Venezuela fastsatt 15. desember 2017 og kunngjort 18. desember 2017.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2017 med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 1. Fremmet av Utenriksdepartementet.

 

Se forskriften på lovdata.no