To australske veteraner ble hedret etter å ha gått Norge på langs for veteransaken

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, var 5. oktober til stede på et anerkjennelsesarrangement arrangert av Forsvarets veterantjeneste. Arrangementet var til ære for de to australske veteranene, Jack Barden og Daniel Robinson, som hadde gått Norge på langs fra Nordkapp i nord til Lindesnes fyr i sør.

Veteranen Jack Barden har gått Norge på langs fra Nordkapp i nord til Lindesnes fyr i sør.
Veteranen Jack Barden har gått Norge på langs fra Nordkapp i nord til Lindesnes fyr i sør. Foto: Marius Lauritsen, Forsvaret

Jack Barden var alene om å ta imot Forsvarets anerkjennelse for det de to hadde utrettet og vist på sin vei fra nord til sør. Daniel Robinson hadde returnert til Australia.

Generalløytnant Erik Gustavson, stabssjef i Forsvarsstaben, ønsket velkommen og introduserte Jack Barden, som orienterte om erfaringer med å gå Norge på langs. Til sammen hadde de tilbakelagt en strekning på 3353 km fra Nordkapp til Lindesnes fyr. De to veteranene startet ut fra Nordkapp 15. april. På det tidspunktet var det fortsatt full vinter i Finnmark. Vinterforhold med is, snø, kulde og vind var for dem relativt ukjent, sammen med kravene til utstyret og bekledning. Læringskurven for overlevelse under barske naturforhold ble derfor bratt med mange utfordringer. På sin reise gjennom landet hadde de bare møtt på hyggelige, gjestmilde og hjelpsomme nordmenn som bistod med alt fra husly til transport. Under deler av reisen hadde de følge av andre utenlandske og norske veteraner. Det var mange som hadde lyst til å ta følge med dem sydover.

Hensikten med marsjen var å rette søkelyset på blant annet oppfatningen av begrepet «veteran». De fleste forbinder en veteran med en som er skadet, desillusjonert og rusmisbruker, i tillegg til en som synes synd på seg selv. For Jack Barden er det viktig at ordet «veteran» forbindes med noe positivt og ærerikt. En relativt nystartet internasjonal organisasjon, som heter Team Rubicon, har funnet sin nisje og rolle gjennom å hjelpe andre mennesker som befinner seg i nød, som for eksempel etter naturkatastrofer o.l.. Team Rubicon rekrutterer veteraner og gir dem en ny sjanse til igjen å få et meningsfullt liv som et alternativ til tungsinn og håpløshet som mange skadde veteraner føler på.

For sin innsats og engasjement kunne Forsvarets veteraninspektør, brigader Tom Guttormsen, informere om at de begge var nominert til årets Veteranpris. Som dokumentasjon på nominasjonen mottok Jack Barden diplom. Veteranprisen, som deles ut for femte gang i år, deles ut 7. november på Nasjonal veterankonferanse 2017.

Statssekretær Øystein Bø hyllet de to for gjennomføringen av marsjen. –Veteraner besitter en unik kompetanse som samfunnet i større grad må benytte seg av. Jeg er glad for at dere som veteraner har blitt tatt godt imot og hjulpet underveis. Dere har vist vei og har vært en inspirasjon for andre, sa Øystein Bø.

Statssekretær Øystein Bø overrakte et krus med departementets logo på til de to veteranene og ønsket dem lykke til videre med veteranarbeidet.

Veteraninspektør Tom Guttormsen, veteran Jack Barden og statssekretær Øystein Bø.
Veteraninspektør Tom Guttormsen, veteran Jack Barden og statssekretær Øystein Bø. Foto: Marius Lauritsen, Forsvaret
Til toppen