Toril Marie Øie utnevnt til høyesterettsjustitiarius

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Høyesterettsdommer Toril Marie Øie er i statsråd utnevnt til den nye lederen av Høyesterett.

Øie etterfølger Tore Schei, som går av for aldersgrensen 29. februar 2016.

– Jeg er svært fornøyd med utnevnelsen av Toril M. Øie til ny justitiarius i Høyesterett. Mange dyktige og kompetente søkere viser at dette er en ettertraktet og viktig stilling. Etter en samlet og grundig vurdering har valget falt på Øie. Jeg er trygg på at hun vil bidra til at den store tilliten vi har til Høyesterett vil bestå, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Toril M. Øie ble født i 1960 og avla juridisk embetseksamen i 1986. Etter studiene begynte hun Lovavdelingen i Justisdepartementet som førstekonsulent, deretter lovrådgiver og avdelingsdirektør.

Fra 1988 til 1990 hadde hun permisjon fra departementet for å være dommerfullmektig, konstituert herredsrettsdommer og sorenskriver ved Strømmen sorenskriverembete. Hun har også undervist ved Det juridiske fakultet i Oslo i mange år, samt skrevet lærebøker og artikler. Siden 2004 har hun vært dommer i Høyesterett.

– Toril M. Øie har fremragende faglige kvalifikasjoner og meget gode personlige egenskaper for embetet. Hun har også ledererfaring og vil være en samlende leder av domstolen. Hun kjenner organisasjonen godt og vil være en viktig pådriver for at domstolen skal forbli en enestående faglig institusjon i samfunnet, sier statsråden.

 


Fakta om Høyesterett

Høyesterett er landets øverste domstol, med hovedoppgave å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Justitiarius leder domstolen både faglig og administrativt, og deltar i hovedsak på linje med de øvrige dommere i det daglige dommerarbeidet i Høyesterett. Justitiarius har i tillegg et særlig ansvar for Høyesteretts representasjon utad.

Høyesterett har 20 dommere, inklusive justitiarius. Høyesteretts administrasjon består av et juridisk og et administrativt støtteapparat på tilsammen omkring 55 personer, som ledes av en direktør.

Høyesterett behandlet i 2015 én sivil sak i storkammer og én i plenum. For øvrig behandlet Høyesterett i avdeling 61 sivile saker og 54 straffesaker.