Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten i Lufttransport FW AS

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har 18. juni 2016 meddelt partene i konflikten mellom NHO Luftfart og Norsk Cockpitforbund at regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten i Lufttransport FW AS. Arbeids- og sosialministeren ber partene gjenoppta arbeidet så snart som mulig.

– Jeg fikk tidligere i dag melding fra Statens helsetilsyn om at den varslede opptrappingen i streiken ville medføre en umiddelbar fare for liv og helse. Konsekvensen av streiken ville være at ambulansefly over store deler av landet ville bli stående på bakken.  

Hauglie understreker at det i utgangspunktet er partene selv som skal finne løsninger.

– Det kan virke som om partene i denne konflikten har skjøvet ansvaret over på  regjeringen. Dette burde vært unngått, sier Hauglie.

– Slik situasjonen utviklet seg har jeg derfor ikke noe valg, sier statsråden.

Statens helsetilsyns konklusjon er klar og entydig. Det legger til grunn at det ikke vil bli gitt dispensasjoner. I sin vurdering har tilsynet også vektlagt det faktum at ved en streik vil det ta noe tid før luftambulansetjenesten igjen er operativ etter en avslutning av streiken. Dette innebærer at man vil ha et bortfall av nødvendig akuttberedskap også etter at en konflikt er avsluttet. Samlet sett vurderer Helsetilsynet, med bakgrunn i dette, at opptrappingen av konflikten den 19. juni kl. 00:00 vil medføre umiddelbar fare for liv og helse.

Les Statens helsetilsyns vurdering av faren for liv og helse som konsekvens av den pågående arbeidskonflikt i luftambulansetjenesten (PDF)