Uendret responstid for sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes

Fra 15. juli blir Forsvarets helikopter i Kirkenes erstattet av et sivilt ambulansehelikopter. Det medfører ingen endringer i responstiden.

Helse- og omsorgsdepartementet har registrert at flere har uttrykt bekymring for at responstiden for ambulansehelikopteret i Kirkenes blir lengre etter at Forsvarets helikopter blir erstattet med et sivilt helikopter fra 15. juli i år. Bakgrunnen for denne bekymringen er at det er en oppfatning om at mannskapet som er tilknyttet det sivile helikopteret må bo lengre bort fra helikoptrets landingsplass enn hva det militære personellet gjør i dag.

Luftambulansetjenesten HF vil i tråd med krav stilt i foretaksmøte 17. april i år erstatte Forsvarets helikopter i Kirkenes med et sivilt ambulansehelikopter fra 15. juli i år. Operatør for helikopteret vil være Norsk luftambulanse AS.

- Forsvaret har igjen gitt oss en håndsrekning, og mannskapet til det sivile ambulansehelikopteret vil i første omgang bli innlosjert i de samme lokalene som Forsvarets mannskap har vært i, altså på Høybuktmoen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Luftambulansetjenesten HF arbeider med en fremtidig løsning for mannskapet, slik at responstiden skal forbli god.