Norge gir 40 millioner kroner til nødhjelp i Ukraina

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Den humanitære situasjonen er alvorlig i deler av Ukraina. Fem millioner mennesker trenger nødhjelp, blant dem om lag 1,5 millioner internt fordrevne. Barn og eldre er spesielt utsatt i den kalde ukrainske vinteren. Norge gir derfor 40 millioner kroner til nødhjelp i Ukraina for å avhjelpe den vanskelige situasjonen, sier statssekretær Tore Hattrem.

Av den norske bevilgningen vil 20 millioner kroner gå til norske Flyktninghjelpen, som allerede er godt i gang med hjelpearbeid i det østlige Ukraina. De resterende 20 millionene fordeles på Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC), Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), Halo Trust (minerydding) og FNs stedlige humanitære koordinator (Ocha).

Statssekretær Tore Hattrem besøker Ukraina 7.-9. februar. Tema for besøket vil være konflikten i landet, den humanitære situasjonen og norsk støtte til Ukrainas reformbestrebelser.

- Konflikten i Ukraina er fortsatt svært alvorlig. Det er viktig at alle parter følger opp sine forpliktelser og arbeider for en politisk løsning. Dette vil være mitt budskap til ukrainske myndigheter i forbindelse med mitt besøk, sier statssekretæren.

I Kyiv vil Hattrem ha møter med representanter for ukrainske myndigheter og det sivile samfunnet, i tillegg til representanter for norske og internasjonale organisasjoner. Mange av organisasjonene mottar støtte fra Norge, og besøket er også et ledd i oppfølgingen av regjeringens støttepakke til Ukraina, som ble lansert av statsminister Solberg under hennes besøk til Kyiv i november 2014.

- Norge ønsker å være en pålitelig og langsiktig partner for Ukraina. Vår støtte er imidlertid ikke uforbeholden. Ukrainas fremtid beror på at landet makter å gjennomføre dyptgripende reformer. Dette er vanskelig under enhver omstendighet, og spesielt når landet samtidig står overfor væpnet aggresjon. Ukraina har behov for vår støtte, men vi må samtidig stille klare krav til resultater, sier Hattrem.