Diskuterte framtidens klimautfordringer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Lavutslippssamfunnet, grønn omstilling og framtidens yrkesliv var blant temaene på dagsorden da ungdommer og politikere møttes til ungdommens klimatoppmøte i Oslo.

85 skoleungdommer hadde meldt seg på i forkant til møtet på Elvebakken videregående skole for å drøfte ideer og gi innspill til hvordan løse dagens og framtidens klimautfordringer. 

– Det er veldig bra at regjeringen tar ansvar og snakker med ungdom om klima. Dette har vi unge sterke meninger om, siden det er vi som skal arve jorda. Det er ofte vanskelig for oss å føle at vi har noe påvirkningskraft, men det har vi her, i dialog med statsrådene, sier elevsrådsleder Stefan Plessas på Elvebakken videregående skole.

Ungdommene benket seg til rundebordsdiskusjoner om store spørsmål sammen med  blant annet klima- og miljøminster Ola Elvestuen, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og stortingspolitikerne Terje Halleland og Stefan Heggelund. Ungdommene var invitert til å diskutere blant annet hvordan framtidens lavutslippssamfunn vil se ut, om hva man kan gjøre i sitt nærmiljø for å kutte klimagassutslipp, og hvordan barn og unge kan få bedre mulighet til å påvirke framtidens klimapolitikk.

Elvestuen på ungdommens klimamøte
Ola Elvestuen fikk og ga innspill i samtalene med ungdommene på klimamøtet. Foto: Jo Randen/Klima- og miljødepartementet

– Ungdommen er utålmodige, og de ser problemene klart. Den svenske skoleeleven Greta Thunbergs skolestreik foran Riksdagen i Stockholm har inspirert ungdom over hele verden. Og selv om vi har mange områder hvor klimapolitikken virker, må vi gjøre mye mer, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Møtet i Oslo var det første av i alt fire klimamøter for ungdom. De andre møtene foregår i Tromsø 6. mai, Trondheim 13. mai og Kristiansand 3. juni.

Deltakerne er skoleungdommer i alderen 13-19 år. Ungdommene er invitert blant annet gjennom ungdommens bystyre, ungdommens fylkesting og gjennom ulike ungdomsorganisasjoner og ungdomspartier.

Sanner på ungdommens klimamøte
Jan Tore Sanner lytter til ungdommen på klimamøtet. Foto: Jo Randen/Klima- og miljødepartementet

­­– Dette har vært et godt møte, og vi har fått mange innspill. Skal vi løse klimautfordringene trenger vi mer og bedre kunnskap, og jeg har fått diskutere og ikke minst lytte til hva elevene mener vi trenger å gjøre med læreplanene og undervisningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Ungdommene var invitert til å diskutere følgende problemstillinger:

  • Lavutslippssamfunnet: Hvordan ser framtidens lavutslippssamfunn ut?
  • Grønn omstilling: Hvilke utfordringer og muligheter er det i overgangen til et bærekraftig samfunn?
  • Framtidens yrkesliv: Hvordan skal vi få flere til å interessere seg for å forske på nye teknologiske løsninger på klimautfordringene?
  • Mitt nærmiljø: Hva kan man gjøre i sitt nærmiljø for å kutte klimagassutslipp? Og hva vil du selv gjøre for å bidra til mindre klimagassutslipp?
  • Demokrati og medvirkning: Hvordan kan barn og unge få bedre mulighet til å påvirke framtidens klimapolitikk?
  • Kunnskap og utdanning: Hvordan kan skolen gi bedre opplæring om klima og bærekraftig utvikling?