Unntak fra konkurranseloven for samarbeid ved omsetning av bøker forlenges

Regjeringen har i dag besluttet at forskrift 19. desember 2014 nr. 1716 om unntak fra konkurranseloven paragraf 10 for samarbeid ved omsetning av bøker forlenges med to år til 31. desember 2018.

Endringen trer i kraft 1. januar 2017.

Til toppen