Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Unyansert om F-35

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen korrigerer i dette innlegget Bergens Tidenes kritiske artikler og ledere om kostnadene rundt kampflyet F-35.

Bergens Tidene har hatt flere kritiske artikler og ledere om kostnadene rundt F-35. Bildet som skapes er unyansert og bør korrigeres.

I 2008 besluttet Stortinget å erstatte våre aldrende F-16 med det nyutviklede kampflyet F-35. De aller fleste er i dag enige om at dette var en riktig beslutning. Flyene blir levert til avtalt tid, til avtalt pris og med enda bedre ytelser enn forventet.

Betyr det at det ikke finnes skjær i sjøen? Nei, selvfølgelig ikke. Dette er den største anskaffelsen i norsk forsvarshistorie og har som alle andre prosjekter sine utfordringer. For å kunne vurdere omfanget av disse utfordringene er det mest oversiktlig å dele dem i to. Den ene delen er anskaffelsen av selve flyet, det andre er alt som skal til for at fly og mannskap skal kunne utføre sine oppdrag.

Den første delen er relativt enkel. Vi gikk inn i utviklingsprosjektet for F-35 av to hovedgrunner. Vil ville sikre oss en best mulig pris og levering på et best mulig tidspunkt. Begge disse to er i ferd med å bli innfridd. Prisen på flyet har faktisk gått ned i forhold til tidlige kalkyler. Det er derfor ikke riktig å si at vi har fått en kostnadssprekk på flyet. Så er det slik at flyene produseres i USA og prisen settes derfor i dollar. Dette innebærer at kostnadene for Norge svinger i takt med valutaen. Stortinget holdes løpende oppdatert om dette og kostnadene er godt innenfor de rammene Stortinget har satt.

Når det gjelder del to, altså det som skal til for å få flyene i luften, så er bildet mer komplisert. Det er i første rekke fordi det er vanskelig å skille hva som er kostnader direkte relatert til det nye kampflyet og kostnader som uansett ville påløpt for å ha et operativt luftforsvar. I hovedsak dreier kostnadene seg om å oppgradere bygg og anlegg i tilknytning til etableringen av nasjonal kampflybase på Ørland og opprusting av basen på Evenes slik at den kan operere både kampfly og maritime patruljefly.

Status i dag er at kampflyene vil ha første operative evne innen utgangen av 2019 som planlagt. Kostnadene er fremdeles innenfor de rammene som Stortinget har lagt. Forsvarets andel av kostnadene har så langt vært i henhold til plan og har ikke påvirket andre planlagte prosjekter. F-35 vil være helt avgjørende for Norges forsvarsevne i mange år fremover og det er all grunn til å glede seg over at innfasingen er i rute.