Statsmininsterens kommentarer til valgresultatet i USA

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen hvor hun kommenterer valgresultatet i USA, i regjeringens representasjonsanlegg 9. november 2016.

God morgen,

Det amerikanske folket har valgt. Donald Trump blir ny president i USA.

Jeg vil gratulere Donald Trump med valgseieren. 

Det har vært et tett oppløp i et valg som har engasjert en hel verden, også her i Norge. 

Det har vært en valgkamp med sterke ord. Jeg er glad for at Trump nå nettopp inviterte til et bredt samarbeid og ga uttrykk for at valgkampen er over og at man nå må stå sammen. 

USA er vår nærmeste allierte og vårt samarbeid er basert på felles verdier og interesser. 

Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet. 

For regjeringen er det viktigste å ivareta norske interesser. USA er viktig for norsk økonomi, norske arbeidsplasser og norsk sikkerhet. 

Norge har gjennom skiftende tider og med ulike presidenter prioritert samarbeidet med USA. Dette vil vi fortsette med. 

Valget viser også en seier for republikanerne både i kongressen og senatet. I sin seierstale strakte Trump ut en hånd til mange av de svært erfarne politikerne som nå er valgt inn i kongressen. Norge har god kontakt med mange av disse. 

Vi ønsker å komme raskt i dialog med den påtroppende presidentens nye administrasjon. Vi har mye å samarbeide om. Vi skal være tydelig på norske synspunkter og interesser.

Verden står overfor mange utfordringer. Vi trenger USAs lederskap i mange krevende saker som det internasjonale samfunnet må løse sammen.

Det er avgjørende å bygge videre på samarbeidet som har tjent Europa, USA og det internasjonale samfunn siden andre verdenskrig. 

Samarbeidet mellom Europa og USA utgjør selve bærebjelken for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

Regjeringen vil samarbeide med den påtroppendepresidenten også på grunnlag av sterke bånd mellom våre to land. Til beste for våre felles interesser. 

Takk.

Til toppen