Utenriksdepartementet skjerper reiserådet til Myanmar

Situasjonen i Myanmar etter militærkuppet 1. februar har utviklet seg i stadig mer negativ, voldelig og uforutsigbar retning.

Utenriksdepartementet fraråder allerede alle reiser til Myanmar. På grunn av den voldelige utviklingen de siste dagene oppfordrer vi nå norske borgere som befinner seg i Myanmar til å forlate landet.

Det er fortsatt mulig å reise ut av Myanmar, men dette kan endre seg raskt. Vi oppfordrer alle norske borgere i Myanmar til å registrere seg i reiseregistrering.no for å få informasjon fra ambassaden.

Skjerping av reiserådet er koordinert med de andre nordiske landene.