Utlyser konkurranse om distribusjon av aviser på lørdager

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsdepartementet utlyser i dag en konkurranse om distribusjon av aviser i abonnement på lørdager, i områder hvor det i dag ikke er et avisbudnett.

- Det er viktig å sikre distribusjon av aviser på lørdager i hele landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avisbudnett i Norge
85 prosent av Norge er dekket av et avisbudnett. For å sikre distribusjon av aviser på lørdager i hele landet, vil Samferdselsdepartementet foreta et kjøp av avisdistribusjon for de resterende 15 prosentene av landet.

Gjennomføring av konkurransen
Konkurransen lyses ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, torsdag 21. januar, 2016. Fristen for å gi tilbud er 27. april, 2016.

Avtale
Samferdselsdepartementet tar sikte på å inngå avtale innen 1. juli 2016. Kontrakten skal vare i to år. Levering etter kontrakten skal starte en gang mellom 1. oktober 2016 og 7. januar 2017. Frem til oppstart vil Posten distribuere aviser i abonnement på lørdager.

Krav til tjenesten
Det stilles krav om at avisene skal være utlevert senest kl. 17.00 på lørdager. Tjenesten skal omfatte minst ni regionale innleveringspunkt, der avisene kan levere sine eksemplarer. Den som blir tildelt kontrakten, kan ikke ta mer betalt fra avisselskapene enn for tilsvarende distribusjon på andre ukedager.

Bakgrunn for konkurranse om distribusjon av aviser på lørdag
Som følge av ny postlov, som gjelder fra 1. januar 2016, har ikke Posten Norge lenger en plikt til å gå med post på lørdager.

- For at de delene av landet som ikke har et avisbudnett også skal få distribuert aviser, går staten inn og kjøper distribusjon av lørdagsaviser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les mer om konkurranseutlysning på Doffin.