Utredning om den norske spillbransjen overlevert til kulturministeren

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag mottok kulturminister Trine Skei Grande en utredning om den norske spillbransjen fra prosjektleder Aleksander Bråthen i Oslo Economics.

Kulturminister Trine Skei Grande og prosjektleder Aleksander Bråthen fra Oslo Economics holder utredningen imellom seg.
Kulturminister Trine Skei Grande mottok utredningen fra prosjektleder Aleksander Bråthen fra Oslo Economics. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

Les hele utredningen "Den norske spillbransjen"

– Jeg er glad for denne gjennomgangen av spillbransjen. Nå får vi et godt kunnskapsgrunnlag i vårt videre arbeid med dette feltet, som jeg synes er veldig spennende. Her ligger det store muligheter i det internasjonale markedet for norske produsenter, det er veldig spennende i et gründerperspektiv fordi veldig mange spillutviklerne i Norge har startet opp for seg selv. Og mot barn og unge ligger det stort potensiale i krysningen mellom spill og skole, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Den globale spillindustrien er en milliardindustri som har opplevd sterk vekst de siste årene. Den norske spillindustrien har også vokst, men veksten har vært beskjeden sammenlignet med både det globale markedet og med våre naboland.

Oslo Economics, i samarbeid med Vasa Marketing, har på oppdrag fra Kulturdepartementet kartlagt og utredet den norske dataspillbransjen. Formålet med utredningen er å få bedre kunnskap om den norske spillbransjen; Kartlegging av tilbudet av norske spill til publikum, pengestrømmer og forretningsmodeller og om eksport og omsetning. Utredningen skal også omfatte en komparativ analyse med andre nordiske land, samt en analyse av styrker og svakheter i den norske spillbransjen, effekter av de ulike statlige og regionale virkemidlene og andre virkemidler som bidrar til å styrke den norske spillnæringen. Kulturdepartementet signerte kontrakt med Oslo Economics 8. desember 2017.