Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utredning om rettigheter til mennesker med utviklingshemming

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottok mandag 3. oktober Rettighetsutvalgets utredning.

Det er første gang på flere tiår at et utvalg er nedsatt for å besvare et så omfattende og viktig mandat for å utrede levekårene til mennesker med utviklingshemming. 

- Utvalget har gjort et grundig arbeid, og jeg er glad for at vi har fått en utredning om hva utvalget mener er nødvendig for at grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming skal oppfylles, sier Horne. 

Rettighetsutvalget ble oppnevnt 3. oktober 2014. Du kan lese mer om utvalget og mandatet her. 

- Mye har blitt bedre i løpet av de siste 20 årene når det gjelder levekårene for personer med utviklingshemming. Samtidig ser vi at det er utfordringer vi må ta på alvor innen områdene selvbestemmelse, rettssikkerhet, opplæring, arbeidsdeltakelse og helse og omsorg. Mennesker med utviklingshemming skal oppleve at rettighetene deres blir ivaretatt. Dette gjelder også barn. Derfor er det viktig at barneperspektivet er gjennomgående i utredningen, sier statsråden. 

Utvalget har lagt fram et forslag til 8 løft:

  • inkluderende og likeverdig opplæring
  • selvbestemmelse og rettssikkerhet
  • arbeid for alle
  • god helse og omsorg
  • eget hjem
  • kompetanse og kunnskap
  • koordinerte tjenester
  • målrettet styring 

Utvalget har blitt ledet av Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen kommune, og har i alt 10 medlemmer. Utvalget har analysert og vurdert hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Utvalget har særlig vurdert tiltak på områdene selvbestemmelse, rettssikkerhet, kvalitet i opplæringen, deltakelse i arbeid, god helse og omsorg, og om mennesker med utviklingshemming får oppfylt retten til privat- og familieliv. 

Utredningen vil bli sendt på høring. Les NOU 2016: 17 På lik linje.

 

Last ned utvalgets presentasjon fra pressekonferansen

Til toppen