Arbeidsgruppe som skal utrede alvorlighetskriterium klar

Regjeringen har nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Arbeidsgruppen vil se på hvordan alvorlighet brukes i ulike beslutningsprosesser i dag. Gruppen skal også vurdere hvordan alvorlighet kan brukes i prioriteringsbeslutninger i fremtidens helsetjeneste.

Arbeidsgruppen skal ledes av professor Jon Magnussen og bestå av helse-økonomisk, etisk, helsefaglig, juridisk og forvaltningsmessig kompetanse. En representant for pasientorganisasjonene skal også være representert i arbeidsgruppen. Arbeidet skal være ferdig høsten 2015.

Arbeidsgruppen består av:

  • Professor i helseøkonomi ved NTNU Jon Magnussen (leder), Trondheim
  • Fagdirektør ved Statens Legemiddelverk Morten Aaserud, Oslo
  • Generalsekretær Norsk Revmatikerforbund Tone Granaas
  • Lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk UiO Morten Magelssen
  • Professor ved Institutt for offentlig rett UiO Aslak Syse, Oslo
  • Nevrolog ved Oslo universitetssykehus, Elisabeth Gulowsen Celius
  • Allmennlege ved Frogner helsesenter og førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, UIO, Atle Klovning
  • Seniorrådgiver Iselin Syversen, Helse- og omsorgsdepartementet (observatør)

Les mandat for arbeidsgruppen (pdf)

Til toppen