Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvider dugnad for rydding av plast i havet

Regjeringen opprettholder og utvider ordningen med havnemottak der fiskebåter kan levere inn avfall de får opp av havet, gratis.

– Marin plastforsøpling er en av verdens største miljøutfordringer. I Norge gjør fiskere langs hele kysten en stor og viktig frivillig innsats i å samle opp og levere inn avfallet de får i fiskeredskapene sine. Regjeringen gir penger for 2018 som gjør det mulig å videreføre ordningen og samtidig utvide den fra åtte til ni havner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

"Fishing for litter" er en ordning hvor fiskere bidrar med sin frivillige innsats og leverer inn avfall de får opp fra sjøen. Fiskerne kan levere inn avfallet gratis og på en enkel måte ved havnemottakene.

"Fishing for litter" var opprinnelig et to-årig prøveprosjekt. Med årets tilskudd på nærmere to millioner kroner, blir ordningen videreført. Ordningen blir også utvidet med et nytt mottak i Lofoten i tillegg til de åtte mottakene som allerede er etablert i Båtsfjord, Tromsø, Ålesund, Måløy, Austevoll, Karmøy, Egersund og Hvaler.

– Hvert år legges det ned en imponerende frivillig innsats over hele Norge for å rydde opp i marin plastforsøpling. Regjeringen har økt støtten til dette arbeidet. I år kan 80 millioner kroner fordeles til frivillige tiltak for å forebygge og rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten. "Fishing for litter" er en del av dette, sier Ola Elvestuen.

I fjor leverte 49 fiskerifartøy inn 74 tonn avfall. En god del av dette blir materialgjenvunnet . Det har i 2017 vært samarbeidet både med Nofir om resirkulering av gjenvinnbart fiskeriavfall innenfor ordningen, og med lokale avfallsselskap om avfallsbehandling av restavfall, samt containerleie og tømming.

Ordningen inngår i en handlingsplan mot marin forsøpling under OSPAR -  et internasjonalt samarbeid om beskyttelse av det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren.

Erfaringene fra "Fishing for litter" brukes nå i utviklingen av et forslag om en varig ordning som skal legge til rette for at fiskere og andre som får opp avfall fra havet, kan levere dette i havn uten merkostnad. Miljødirektoratet utreder nå en slik ordning på oppdrag fra regjeringen.

Til toppen