Vaksinasjon av samfunnskritisk nøkkelpersonell

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen har besluttet at det skal avgis inntil 500 vaksinedoser til vaksinasjon av samfunnskritisk nøkkelpersonell med dose 1.

Vaksinene skal gå til Stortinget, Høyesterett, departementer og nøkkelpersonell i sentrale underliggende etater som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og NAV. De regjeringsmedlemmene som ikke er vaksinert, vil også få vaksine. I tillegg avgis det et antall doser til Det kongelige slott.

Vaksineringen skal etter planen skje i uke 21, i regi av Forvarets sanitet.