Utenriksdepartementet øker støtten til vaksineforskning

Utenriksdepartementet øker støtten til Forskningsrådets program for global helse og vaksinasjonsforskning (Globvac) med 105 millioner kroner. – Epidemier og sykdom dreper og kan setter utviklingsprosesser i land år tilbake. Derfor øker vi nå forskningsinnsatsen for å løse de store globale helseutfordringene, sier utenriksminister Børge Brende.

Tilleggsstøtten vil bli utbetalt 2018–2020 og vil gjøre det mulig for Forskningsrådet å komme med nye utlysninger av forskningsmidler. Fra før har Utenriksdepartementet gitt løfte om 593,7 millioner kroner for perioden 2012-2020 til Globvac. Ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014 og 2015 synliggjorde det store gapet i forskning og utvikling av vaksiner og medisiner mot sjeldne, smittsomme sykdommer. Forskning finansiert gjennom Globvac bidro betydelig til utvikling av en ebola-vaksine i etterkant av epidemien.

- Globvac-programmet har lyktes med å styrke vår evne til å forske på vaksiner og global helse. Uavhengige evalueringer sier at dette forskningsprogrammet har gitt gode resultater, sier Brende.

I tillegg til den økte støtten til Globvac, vil Norge gi støtte til en ny koalisjon for epidemisk beredskap og innovasjon (Cepi). Dette er et nytt internasjonalt initiativ for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer. Sekretariatet for Cepi vil ligge i Oslo.

Til toppen