Fordømmer maktbruk i Hviterussland

- Vi fordømmer sikkerhetsstyrkenes maktbruk mot demonstranter etter gårsdagens presidentvalg i Hviterussland. Slik voldsbruk er uakseptabel. Vi ber hviterussiske myndigheter løslate arresterte demonstranter og journalister umiddelbart, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Presidentvalget i Hviterussland i går ble preget av voldsbruk mot demonstranter i timene etter at valglokalene stengte. Hviterussiske sikkerhetsstyrker har slått hardt ned på demonstranter og journalister etter valget, og flere hundre skal være arrestert.

- Det er også svært kritikkverdig at oppkjøringen til valget ble preget av arrestasjoner av politiske aktivister, journalister og observatører, i tillegg til omfattende restriksjoner på grunnleggende rettigheter som mediefrihet og forsamlingsfrihet. Slike tiltak er uforenlige med det å avholde fredelige, frie og rettferdige valg.

OSSE uttalte i midten av juli at organisasjonen ikke kom til å observere presidentvalget siden den ikke hadde fått en invitasjon fra hviterussiske myndigheter. OSSE har derfor ikke kunnet følge med på viktige deler av valgprosessen eller følge opp tidligere anbefalinger til hviterussiske myndigheter.

- Det er uheldig at OSSE ikke har kunnet observere presidentvalget i Hviterussland. OSSE gjør et svært viktig arbeid innen demokratiutvikling, ikke minst gjennom bidrag til å forbedre nasjonale valgprosesser. Den bekymringsfulle utviklingen i Hviterussland før og etter gårsdagens presidentvalg understreker betydningen av dette arbeidet, sier utenriksministeren.