Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedtak i 11 småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i til sammen 11 vannkraftsaker i Nordland, Hordaland, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder. Konsesjonene kan samlet bidra med om lag 60 gigawattimer (GWh) i årlig fornybar energiproduksjon. Det tilsvarer forbruket til om lag 3000 husstander.

Kort omtale av sakene:

Svartvasselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Svartvasselva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på 14,4 GWh. Departementet mener at en utbygging av Svartvasselva kraftverk vil ha akseptable konsekvenser for reindrift, landskap, friluftsliv og andre interesser.

Hoffmannselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland

Departementet har oppretthold NVEs avslag på konsesjon til Hoffmannselva kraftverk. Departementet mener at en utbygging av Hoffmannselva kraftverk vil ha uakseptable negative konsekvenser for reindriften.

Krossdalselvi kraftverk i Jondal kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Krossdalselvi kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 19,6 GWh. Departementet mener at en utbygging av Krossdalselvi kraftverk i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for landskap og andre interesser.

Tveddal og Breisete kraftverk i Jondal kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknadene om tillatelse til bygging av Tveddal kraftverk og Breisete kraftverk. Departementet mener at ulempene for landskap, friluftsliv, kulturmiljø og andre interesser vil være større enn fordelene.

Kvitåi kraftverk i Tinn kommune i Telemark

Departementet har omgjort NVEs avslag på søknaden om tillatelse til bygging av Kvitåi kraftverk til konsesjon. Departementet mener at en utbygging av Kvitåi kraftverk, under forutsetning om bl.a. driftsbegrensninger av hensyn til isklatring, vil ha begrensede og akseptable konsekvenser for berørte interesser. Kraftverket vil med de vilkår som er satt kunne bidra med en årlig produksjon på rundt 6,4 GWh.

Gjerdøla kraftverk i Tinn kommune i Telemark

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om tillatelse til bygging av Gjerdøla kraftverk. Departementet mener at ulempene for biologisk mangfold og andre interesser vil være større enn fordelene.

Vannkraftprosjekter i Skjeggedalsåna i Åmli og Froland kommuner i Aust-Agder

Departementet har fulgt NVEs innstilling for tre konkurrerende vannkraftprosjekter i Skjeggedalsvassdraget. Departementet har gitt Agder Energi Vannkraft AS tillatelse til bygging av Skjeggedal kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 18,5 GWh. Departementet har avslått søknaden fra Risdal Energi om å overføre Skjeggedalsåna til Eptevann og søknaden fra Knut Olav Tveit om tillatelse til bygging av Skjeggedalsfossen kraftverk.

Lindeland kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om tillatelse til bygging av Lindeland kraftverk. Departementet mener at tiltakets konsekvenser for Knebeknuten naturreservat gjør at det ikke kan gis konsesjon.

Til toppen