Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vellykket omstillingsarbeid i Vestre Toten

– Evnen til å omstille seg er helt avgjørende for å kunne overleve i et globalt marked. Nå håper jeg andre kan lære av Vestre Toten, sier Kommunal- moderniseringsminister Monica Mæland.

Industrien i Vestre Toten ble hardt rammet etter finanskrisen i 2008.

Mer enn 550 arbeidsplasser i Raufoss industripark gikk tapt på kort tid.

Mye av virksomheten er eksportrettet, og spesielt bildelindustrien merket nedgang i etterspørselen.

Om lag 20 prosent av industriarbeidsplassene i kommunen forsvant i 2008-2009.

180 nye arbeidsplasser

Gjennom et vellykket omstillingsprogram har kommunen og næringslivet i årene etter finanskrisen klart å skape 180 nye arbeidsplasser.

Flertallet av de nye arbeidsplassene kommer fra nyskapende arbeid i allerede etablerte bedrifter, såkalt intraprenørskap. Det har også blitt etablert nye bedrifter innenfor blant annet automasjon og robotisering, våpenlagerinnredninger til forsvaret, og avansert 3d-printing.

Resultatet fra omstillingsarbeidet får god omtale i en evalueringsrapport fra Oxford Research, som er skrevet på oppdrag fra Innovasjon Norge. Kommunal- moderniseringsminister Monica Mæland ønsker nå at andre skal lære av erfaringene fra Vestre Toten.

– Det å miste jobben er alvorlig for de menneskene, familiene og kommunene det gjelder. Derfor er det gledelig å se at et godt omstillingsarbeid har ført til nye arbeidsplasser. Et konkurransedyktig næringsliv vil bidra til flere arbeidsplasser i framtiden, sier Mæland.

Styrket kompetanse i kommunen

Budsjettet for omstillingsprogrammet var på om lag 22 millioner kroner. Arbeidet har involvert aktører innenfor næringslivet, Innovasjon Norge, Vestre Toten kommune, Oppland fylkeskommune og kompetanseaktører.

Evalueringen av omstillingsprogrammet viser at kommunen har styrket sin kompetanse som tilrettelegger for næringsutvikling. Blant annet er det nå etablert et regionalt næringsutviklingssamarbeid der arbeidsformen fra omstillingsprogrammet videreføres.

Lokalt engasjement

– Jeg opplever at både det lokale næringslivet og lokalsamfunnet forsto nødvendigheten av å raskt kunne omstille seg, sier Kommunal- moderniseringsminister Monica Mæland.

– Kommunen har også spilt en viktig rolle i omstillingsarbeidet. Det illustrerer viktigheten av at hele lokalsamfunnet involveres når kriser oppstår, sier Mæland.

Les hele evalueringen av omstillingsprogrammet i Vestre Toten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen