Verdien av data ligger i bruken

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvordan kan offentlige data om kultur, geografi, forskning, transport og statlige utgifter bidra til nye tjenester og verdiskaping? Dette er tema for et seminar 29. november.

Åpne, offentlige data er en gullgruve for gründere og utviklere som kan lage nye tjenester på nett og skape nye arbeidsplasser. Regjeringen vil lage strategier eller handlingsplaner for fem utvalgte områder: statlige utgifter, kultur, geodata, forskningsdata og transport.

Seminaret tematiserer hvordan staten kan legge til rette for nyskapende tjenester, effektivisering og et mer åpent samfunn med utgangspunkt i offentlige data, og retter seg mot ansatte og ledere i departementene og underliggende etater.

Tid: 29. november kl. 11:30 - 15:30
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59.
Mer om seminaret og påmelding

Offentlige virksomheter har store mengder data som er lagret i interne datasystemer. Åpne data er strukturert informasjon som er gjort tilgjengelige slik at de kan leses og tolkes av både maskin og menneske. Dataene må også ha en åpen lisens slik at de enkelt kan viderebrukes av alle som vil. Både yr.no og finn.no bruker offentlige data, og mange tjenester bruker kart fra Kartverket i sine tjenester.

Seminaret arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for forsvaltning og IKT, og er en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen om IKT-politikken, Digital agenda for Norge.