Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdien av SDØE er beregnet til 1093 milliarder kroner

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2018 verdsatt til 1093 milliarder kroner, en økning på 283 milliarder kroner siden 2016. Det viser en verdivurdering Rystad Energy har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED).

- Rapporten understreker hvilke enorme verdier SDØE-porteføljen representerer for den norske stat. Sammen med skatte- og avgiftsinntektene fra olje- og gassvirksomheten, utgjør de årlige inntektene fra SDØE betydelige tilskudd til Statens pensjonsfond, sier statsråd Terje Søviknes. 

Petroleumsindustrien har de siste årene vært gjennom en stor omstilling. Som for resten av industrien, har omstillingen resultert i betydelige kostnadsreduksjoner for SDØE-porteføljen. I 2016 anslo Rystad Energy at verdien av porteføljen var 810 milliarder kroner. Rystad Energys verdianslag for porteføljen har økt med 283 milliarder kroner siden 2016. Reduserte kostnader, økt forventet gasspris og en betydelig oppjustering av forventet produksjon er faktorer som har bidratt til økningen.

 - Rapporten viser også at SDØE-porteføljen har et langsiktig perspektiv selv om produksjonen av olje og gass antas å gå ned fra midten av 2020-tallet. Derfor er det av stor betydning at mest mulig av ressursene i de kjente feltene blir produsert, samtidig som det legges til rette for fortsatt aktiv letevirksomhet på norsk sokkel, sier statsråd Terje Søviknes.

Verdivurderingen av SDØE-porteføljen er en del av OEDs oppfølging av SDØE og Petoro AS. Petoro ivaretar SDØE på vegne av staten. Rapporten fra Rystad Energy finner du her.

Til toppen