Veterinærinstituttet bidrar til FNs Naturpanel

Veterinærinstituttet er invitert inn til en arbeidsgruppe under FNs Naturpanel, som består av totalt 15 deltakere, og skal i juli delta på en workshop og utarbeide en rapport om biologisk mangfold og pandemier i lys av koronautbruddet. Veterinærinstituttet bistår med kompetanse knyttet til vilthelse og smittsomme sykdommer.

– Norske forskningsmiljø ligger på et høyt internasjonalt nivå og er faglig relevante. Det viser vi gang på gang. At Norge bidrar til FNs Naturpanel er en stor anerkjennelse av vår kompetanse. Jeg er glad for at Norge, gjennom Veterinærinstituttet, bidrar med ekspertkunnskap når det gjelder vilthelse og smittsomme sykdommer, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

I år har FNs Naturpanel vedtatt å blant annet diskutere sammenhengen mellom pandemier og biologisk mangfold. FNs Naturpanel organiserte en internasjonal utlysning for å velge 15 paneldeltakere til «IPBES workshop on biodiversity and pandemics». Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet, er utnevnt som paneldeltaker med kompetanse knyttet til vilthelse og smittsomme sykdommer. Rapporten som panelet skal utarbeide vil bli tilgjengelig i september 2020.

Ser arbeidet opp mot covid-19 og fremtidige utbrudd

Panelet vil vurdere forskning som tar for seg opprinnelsen til smittsomme sykdommer overført fra ville dyr, sammenhengen mellom pandemier og biologisk mangfold. De vil også se på driverne til pandemier og hvordan det påvirker biologisk mangfold og økosystemtjenester. Arbeidet blir sett opp mot utbruddet av covid-19, og forebygging av fremtidige utbrudd.

Gir råd og oppdatert kunnskap biologisk mangfold og tilstand i jordas økosystemer

FNs Naturpanel er et vitenskapelig organ som vurderer og sammenfatter gjeldende kunnskapsstatus om biologisk mangfold og tilstand i jordas økosystemer. Naturpanel gir råd og veiledning til FN, FNs miljøprogram (UNEP), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), UNESCO og andre FN-organer og medlemsland. Norge er representert ved FNs naturpanel via Miljødirektoratet.