Vil gi utvidet mulighet til å holde digitale møter

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

− Vi vil gi interkommunale selskaper mulighet til å ha digitale møter og signere sine protokoller elektronisk også etter pandemien, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Regjeringen foreslår også å forlenge varigheten av et midlertidig unntak om lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner på grunn av pandemien.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår dette i en proposisjon om endringer av lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).

Interkommunale selskaper har hatt denne muligheten midlertidig under pandemien. Erfaringene og tilbakemeldingene under pandemien viser at dette er en endring som fungerer godt og som mange ønsker skal fortsette også etter pandemien.

−  Regjeringen jobber med å gjøre lover og regelverk teknologinøytrale. I andre deler av samfunnet har elektronisk signatur og digitale møter vært i bruk lenge før pandemien. Det er derfor på tide å modernisere også denne loven, sier Astrup, som nå foreslår å gjøre endringen permanent.

Departementet foreslår også å forlenge varigheten av det midlertidige unntaket om utvidet adgang til lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner på grunn av pandemien til 10. november 2021. Den skulle i utgangspunktet oppheves 1. juni.

− Vi kommer til å leve med en uforutsigbar smittesituasjon også i månedene framover. Derfor vil det være en fordel om lukkede møter i kommuner og fylkeskommuner også til høsten kan holdes som fjernmøter hvis det er behov for det, sier Astrup.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.