Vil inspirere kommunene til å tenke nytt om lokaldemokratiet

- Kommunepolitikere over hele landet er i gang med å diskutere nye kommuner. Det gir oss en gyllen anledning til å utvikle lokaldemokratiet. I dag presenterer vi en samling gode eksempler, verktøy og metoder, som skal inspirere kommunene til å forbedre lokaldemokratiet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserer i dag en veileder for utvikling av lokaldemokratiet. Veilederen skal hjelpe kommunene som arbeider med kommunereformen å legge til rette for et sterkere lokaldemokrati.  

- Det lokale selvstyret har lange tradisjoner og fungerer godt i Norge. Likevel må vi spørre oss hvordan det som er bra kan bli enda bedre. Jeg håper lokaldemokrativeilederen blir nyttig for kommunene, uansett hvor de er i arbeidet med å forme sin kommunale fremtid, sier Sanner.

Gjennom praktiske eksempler, relevante verktøy og utprøvde metoder fra kommuner som jobber godt med lokaldemokratiet, skal materialet gi ideer og inspirasjon til en god demokratisk prosess i kommuner som er i gang med kommunereformen.

Fredrikstad er en av kommunene som brukes som eksempel i veilederen. Der har de jobbet lenge med å utvikle lokaldemokratiet. Kommunen bruker ulike metoder for å involvere innbyggerne, blant annet deltakende budsjettering.

  • Se bilder fra lanseringen i Fredrikstad på Flickr

Lokaldemokrativeilederen er delt i tre bolker. Den første bolken tar for seg mer grunnleggende verdier knyttet til lokaldemokratiet. Den andre bolken tar opp problemstillinger rundt politikk, politisk organisering og politikerrollen. I den tredje bolken er tema kommunen og innbyggerne.

- Kommunen er til for innbyggerne. Derfor er det også viktig at kommunen vektlegger et godt samspill med de som bor og lever i kommunen. God kontakt med innbyggerne gjør at man kan utvikle de beste tjenestene og få til den beste samfunnsutviklingen, sier Sanner.

Veilederen er tilgjengelig på www.kommunereform.no. Det er også utarbeidet et eget debatthefte: Lokaldemokrati og kommunereform (pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen