Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil oppheve omstillingsloven

Regjeringen vil fjerne unødvendig og foreldet lovverk. Derfor sendes det nå ut et forslag på høring om avvikling av omstillingsloven.

– Vi har et mål om å bruke fellesskapets ressurser mest mulig effektivt, og vi arbeider for en enklere hverdag for alle bedrifter. Omstillingsloven har ikke fungert etter intensjonen, og bidrar hverken til å bevare eller skape lønnsomme arbeidsplasser, sier næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen.

Omstillingsloven ble innført i 2008 for å skape dialog mellom nedleggingstruede bedrifter og lokale myndigheter. Loven skulle sørge for omstilling, og gi muligheter for videre drift av levedyktige bedrifter, og den skulle gjelde for alle bedrifter med 30 ansatte eller flere.

Hvis en bedrift trues med nedlegging, plikter eierne å sende melding til fylkeskommunen. Så skal fylkeskommunen sammen med eiere, ledelse, de ansatte, kommunen, Innovasjon Norge, Arbeids- og velferdsetaten og eventuelt andre innkalle til et drøftingsmøte for å vurdere tiltak for videre drift eller andre alternativer til nedleggelse av bedriften. Bedriften kan ikke treffe endelig beslutning om nedleggelse før 30 dager etter at fylkeskommunen har mottatt melding.

– Omstillingsloven fører til unødvendige kostnader for næringslivet, og prosessene knyttet til loven hindrer ikke nedleggelse av produksjon, arbeidsplasser eller avvikling av bedrifter, sier Røe Isaksen.

Regjeringen tar sikte på å fremme et forslag om avvikling av omstillingsloven for Stortinget i løpet av 2019. Høringsfristen er tre måneder, og alle kan sende sine forslag her.

Til toppen