Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag om opphevelse av omstillingsloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.05.2019

Statsministerens kontor
Alle departementene
Alle fylkeskommunene
Alle kommunene

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finans Norge
Forbrukerrådet
Hovedorganisasjon Virke
Innovasjon Norge
Kommunenes Sentralforbund KS
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Statistisk Sentralbyrå
Finanstilsynet
Skattedirektoratet
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Regnskap Norge
Norges Juristforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
FAFO
Senter for Europarett, UiO
SIVA
Norges Rederiforbund
Oslo Børs
Verdipapirforetakenes forbund
Regjeringsadvokaten
Energi Norge
Norsk Industri
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Fiskebåt
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Til toppen