Vil styrke lærerrollen

En analyse av hvordan lærerrollen har utviklet seg og hvordan den kan styrkes, kan bli et viktig bidrag for en bedre skole.

I gårsdagens leder i Klassekampen stilles det spørsmål til hvorfor det ikke er medlemmer fra lærerstanden i ekspertgruppen som skal se nærmere på lærerrollen.Grunnen til det er at vi, og det store flertallet av partene som vi har diskutert opprettelsen av at slikt utvalg med, ikke ønsker en partssammensatt gruppe.

Vi ønsker i stedet at eksperter skal gjøre en solid forskningsbasert analyse av lærerrollen sett utenfra. Derfor er heller ikke representanter fra skolelederne, kommuner, fylker, foreldre eller elevorganisasjonen med.

Det betyr selvfølgelig ikke at partene ikke skal være en del av gruppens arbeid. De vil ha tett kontakt med alle parter i skolesektoren for å sikre at synspunkt fra lærere, skoleeiere og andre kommer frem, blant annet gjennom en referansegruppe.

Det har blitt fremstilt som om opprettelsen av gruppen har kommet som en overraskelse. Dette er noe som partene i sektoren, også lærerorganisasjonene, har vært med å diskutere. Diskusjonene har vist at de aller fleste ser behovet for en god, kunnskapsbasert analyse, og at dette kan være informasjon partene også kan benytte seg av hvis de ønsker det.

Ekspertgruppen skal beskrive læreryrket i Norge i lys av samfunnsutvikling og historie, og foreslå grep som kan styrke lærerrollen fremover.  Deres oppgave er ikke å bygge tillit i skolesektoren, men mitt håp er at arbeid vil bidra til en felles virkelighetsbeskrivelse. 

Til toppen