Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp)

E-post: postmottak@jd.dep.no

Født: 1964
Tiltrådte: 4. april 2018

Tor Mikkel Wara har ansvar for politikken knyttet til rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, asyl og innvandring.

Tor Mikkel Wara ble utnevnt til statsråd med ansvar for Justis- og beredskapsdepartementet 4. april 2018.

Fra 1993 til 2018 arbeidet Wara i en rekke kommunikasjonsbyråer, de siste åtte årene som partner og seniorrådgiver i First House.

Wara har hatt flere verv i Fremskrittspartiet, blant annet redaktør i partiavisen Fremskritt, formann i Fremskrittspartiets Ungdom og nestformann i Fremskrittspartiet. Han var medlem av Oslo bystyre i perioden 1987–1989, og valgt inn på Stortinget som representant fra Oslo i perioden 1989–1993.

Wara er master i filosofi, og har utdanning innen statsvitenskap, sosialøkonomi og økonomi fra Universitetet i Oslo og Bedriftsøkonomisk Institutt.

Til toppen