Statssekretær Erik Sandsmark Idsøe (Sp)

Adresse: Gullhaug torg 4 a, Oslo
E-post: postmottak@jd.dep.no

Tiltrådte: 22.10.2021

Erik Sandsmark Idsøe er statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Erik Sandsmark Idsøe (Sp) er statssekretær for justis- og beredskapsministeren. Han var politisk rådgiver for statsråd Emilie Enger Mehl fra 14. oktober til 22. oktober 2021.

Sandsmark Idsøe har vært politisk rådgiver på Stortinget for Jenny Klinge og Jan Bøhler. Før det jobbet han i Justis- og beredskapsdepartementet. 

Sandsmark Idsøe har master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og Freie Universität Berlin. Han har også gjennomført studie i nasjonal beredskap og krisehåndtering ved Politihøgskolen.