Bilder av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Bildene kan benyttes fritt ved kreditering av fotograf.