Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, utdanningsstøtte, forskning og høyere utdanning.

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 04.08.2023
Født: 1976

Ola Borten Moe ble forsknings- og høyere utdanningsminister 14. oktober 2021. Tidligere har han vært olje- og energiminister i Stoltenbergs andre regjering og satt på Stortinget mellom 2001 og 2013.

2013-2015

Direktør i SIVA

03.2011-10.2013

Statsråd, Olje- og energidepartementet

2001-2013

Representant for Sør-Trøndelag

1992-

Bonde

Utdanning

1996

Mellomfag statsvitenskap og historie, NTNU

1995-1996

Skjetlein, agronom

1992-1995

KVT, allmenne fag

1989-1992

Stabbursmoen ungdomsskole

1983-1989

Nypvang barneskole