Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp)

Født: 1968
Tiltrådte: 22.10.2021

Oddmund Løkensgard Hoel er statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren.

2019-

Professor i historie, Høgskulen på Vestlandet

2017-2019

Fyrsteamanuensis i historie, Høgskulen på Vestlandet

2009-2017

Fyrsteamanuensis i historie, Høgskulen i Sogn og Fjordane

2007-2009

Høgskulelektor i historie, Høgskulen i Sogn og Fjordane