Statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap)

Gunn Karin Gjul

E-post: postmottak@kdd.dep.no

Tiltrådte: 22.10.2021

Statssekretær for kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Gunn Karin Gjul er statssekretær med ansvar for digitalisering og elektronisk kommunikasjon i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Gjul har tidligere sittet på Stortinget i 20 år og representert Arbeiderpartiet.

Siden 2014 har Gjul vært styremedlem i Riksrevisjonen. Før hun ble utnevnt til statssekretær hadde Gjul en ledende stilling Fagforbundet.