Bilder av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Espen Barth Eide er klima- og miljøminister.