Tidligere klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Tidligere klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 16.10.2023
Født: 1964

Espen Barth Eide ble utnevnt til Norges klima- og miljøminister 14.10.2021.

Han ble innvalgt på Stortinget  som representant for Arbeiderpartiet fra Oslo i 2017, og gjenvalgt for den kommende perioden 2021-2025.

I perioden 2017-2021 satt han i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Barth Eide var Norges utenriksminister fra 21.09.2012 til 16.10.2013.

Han var forsvarsminister i perioden 11.11.2011 - 21.09.2012.

Fra 28.06.2010 til 11.11.2011 var han statssekretær i Utenriksdepartementet.

Fra 17.10.2005 til 28.06.2010 var han statssekretær i Forsvarsdepartementet.

Espen Barth Eide har lang erfaring fra internasjonalt samarbeid.

Han var medlem av norske delegasjoner til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 24.10.2017 - 30.09.2021.

Han var medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling 24.10.2017 - 30.09.2021.

Han var også delegat til FNs generalforsamling 01.10.2019 - 30.09.2020.