Historisk arkiv

Bilder av tidligere klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Espen Barth Eide er klima- og miljøminister.