Politisk rådgiver Arild Theimann (Ap)

'

Adresse: Akersgata 59, 0033 Oslo
E-post: Arild.Theimann@oed.dep.no

Tiltrådte: 14.10.2021

Arild Theimann (f. 1966) ble engasjert som politisk rådgiver for olje- og energiminister Marte Mjøs Persen 14. oktober 2021.

Arild Theimann (f. 1966) ble engasjert som politisk rådgiver for olje- og energiminister Marte Mjøs Persen 14. oktober 2021.

Theimann har de siste 15 årene hatt ulike stillinger i LO-forbundet Industri Energi. Før dette var han 17 år i Transocean. Theimann har også jobbet som skipsmekaniker i rederiene Leif Høegh og Fred Olsen. Han har fagbrev som skipsmekaniker fra Tønsberg maritime og grunnkurs i sjøfartsfag fra samme sted. Senere har han også gjennomført prosessteknisk fagskole ved Porsgrunn tekniske fagskole og datautdannelse ved IT-akademiet.

Arild Theimann har hatt flere verv i Sandefjord og Vestfold Arbeiderparti og har vært folkevalgt siden 2003. Mellom 2008 og 2015 var han leder i Sandefjord Arbeiderparti. Siden 2015 har han vært en del av formannskapet i Sandefjord kommune.