Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

Adresse: Akersgata 59, 0033 Oslo
E-post: postmottak@oed.dep.no

Født: 1992
Tiltrådte: 01.08.2022

Andreas Bjelland Eriksen (f. 1992) ble konstituert som statssekretær i Olje- og energidepartementet 1. august 2022. Han er fra 1. juli 2023 statssekretær i 50 prosent stilling i Olje- og energidepartementet og 50 prosent stilling ved Statsministerens kontor.

Han kommer fra Stavanger og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og Università Bocconi (2012-2017), og har også studert 1.-3. avdeling jus ved Universitetet i Oslo.

Eriksen har bl.a. vært førstekonsulent/rådgiver hos Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE (2017-2020) og politisk rådgiver for Næringskomiteen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe fra 2020 til han ble utnevnt til statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre på SMK 14. oktober 2021.

Av politisk erfaring har han tidligere vært leder av AUF i Rogaland (2010-2012), sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom (2012-2013), styremedlem i Rogaland Arbeiderparti (2010-2015) og fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Rogaland (2011-2019).