Strammer inn innreisemulighetene for russiske borgere – spørsmål og svar

Fra og med 29. mai 2024 strammer regjeringen ytterligere til anledningen for innreise til Norge for russiske borgere når formålet med reisen er turisme. Under er relevante spørsmål og svar knyttet til innstrammingen.

Innstrammingen gjelder for russiske borgere som har turisme eller andre ikke-essensielle reiser som formål, for eksempel besøk til venner, kjæreste eller fjernere familiemedlemmer enn foreldre, ektefeller, samboer og barn.

Russiske borgere som har et essensielt formål med reisen kan fortsatt reise inn i Norge. Det gjelder for eksempel følgende grupper:

 • Russiske borgere med Schengenvisum utstedt av Norge etter mai 2022.
 • Russiske borgere som skal besøke nær familie bosatt i Norge eller andre Schengenland (foreldre, ektefeller, samboer og barn).
 • Russiske borgere som er familiemedlem til EØS-borger, jf. utl. 110 tredje ledd.
 • Russiske borgere som skal arbeide eller studere i Norge eller andre Schengenland.
 • Russiske borgere med nasjonalt visum i medhold av utl. § 11, utstedt av Norge.
 • Russiske borgere med grenseboerbevis.
 • Russiske borgere som eier fritidseiendom i Norge og som skal utføre nødvendig vedlikehold av denne, dersom eiendommen er anskaffet før denne instruksens ikrafttredelse.
 • Russiske borgere med innreisevisum til og oppholdstillatelse i Norge eller et annet Schengenland.
 • Russiske borgere som har oppholdstillatelse i et tredjeland og skal reise dit.
 • Russisk diplomatisk og konsulært personale, administrativt og teknisk personale og hjelpepersonale, som er tilmeldt eller skal tilmeldes i Norge, eller som transitterer gjennom Norge, samt familiemedlemmer (ektefelle, samboer, barn) som tilhører deres husstand på tjenestestedet og diplomatiske kurerer.
 • Russiske borgere som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard, som er fastboende der, eller som befinner seg der og har behov for å reise via det norske fastlandet for å komme seg hjem.
 • Russiske borgere som er invitert til Norge av norske myndigheter eller som skal delta i prosjekter finansiert av norske myndigheter.
 • Instruksen gjelder ikke for sjømenn.

 

 

For ikke-russiske borgere og russiske borgere med et essensielt formål med reisen har ikke denne innstramningen betydning.

 

Instruksen gjelder innreise over Schengen yttergrense. Den gjelder både land-, luft- og sjøgrensen.

 

Det vil vare inntil videre.