Veiledninger og brosjyrer

Statsnavn og hovedsteder - Ø

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven Ø.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

ØSTERRIKE/AUSTERRIKE

AT/AUT

Offisielt navn norsk:

Republikken Østerrike/Austerrike

 

Kortnavn engelsk:

Austria

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Austria

 

Kortnavn fransk:

Autriche (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Autriche

 

Hovedstad norsk:

Wien

 

Hovedstad engelsk:

Vienna

 

Hovedstad fransk:

Vienne

 

Nasjonaldag:

26. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

07.03.1906

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: østerriker/austerrikar, austerriking – austerriksk/austerriksk

 
 

engelsk: Austrian

 
 

fransk: Autrichien,ne - autrichien,ne

 

Kortnavn norsk:

ØST-TIMOR

TL/TLS

Offisielt navn norsk:

Den demokratiske republikken Øst-Timor

 

Kortnavn engelsk:

Timor-Leste

 

Offisielt navn engelsk:

Democratic Republic of Timor-Leste

 

Kortnavn fransk:

Timor-Leste

 

Offisielt navn fransk:

République Democratique de Timor-Leste

 

Hovedstad norsk:

Dili

 

Hovedstad engelsk:

Dili

 

Hovedstad fransk:

Dili

 

Nasjonaldag:

20. mai

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: timoreser/timoresar, timoresisk

 
 

engelsk: Timorese

 
 

fransk: Timorais,e – timorais,e