Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014–2017)

Oversikt over status for tiltakene per juli 2014.

Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (pdf)