G-07/2021 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

G-07/2021 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen