Green Care in the Nordic countries – a research field in progress

Report from the Nordic research workshop on Green Care in Trondheim, June 2012

Rapport fra Nordisk workshop om Grønn omsorg/Inn på tunet på oppdrag fra Nordisk ministerråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge.

Rapport fra Nordisk workshop om Grønn omsorg/Inn på tunet på oppdrag fra Nordisk ministerråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge.

Rapport: Green Care in the Nordic countries – a research field in progress

Klikk på bildet for å lese rapporten i PDF-format.