Historisk arkiv

Green Care in the Nordic countries – a research field in progress

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Report from the Nordic research workshop on Green Care in Trondheim, June 2012

Rapport fra Nordisk workshop om Grønn omsorg/Inn på tunet på oppdrag fra Nordisk ministerråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge.

Rapport fra Nordisk workshop om Grønn omsorg/Inn på tunet på oppdrag fra Nordisk ministerråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge.