Import fra utviklingsland

Gjennomgang av ordningen for generelle tollpreferanser for import av varer fra utviklingsland (GSP -ordningen)

Gjennomgang av ordningen for generelle tollpreferanser for import av varer fra utviklingsland (GSP-ordningen)

Utenriksdepartementet - i samarbeid med flere andre departementer - la i oktober fram en rekke forslag for regjeringen om forbedringer i ordningen som gir lavere toll for utviklingsland.

Den norske ordningen for generelle tollpreferanser for import av varer fra utviklingsland (Generalized System of Preferences – GSP) innebærer at varer fra utviklingsland ilegges lavere toll. Formålet er å øke utviklingslandenes eksportinntekter som et bidrag til økonomisk og sosial utvikling. Ordningen er hjemlet i
et unntak fra prinsippet om likebehandling i regelverket i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Den norske GSP-ordningen ble etablert i 1971.

Gjennomgang av ordningen for generelle tollpreferanser for import av varer fra utviklingsland (GSP-ordningen) (pdf)